Karlsson Klimat AB
hem
hem

SÅ HÄR FUNGERAR VÄRMEPUMPEN

1. Värmeupptagande delen - Lågt tryck

Denna del av en värmepump kallas förångare. Genom förångaren rinner ett köldmedium med en väldigt låg temperatur och kokpunkt.
Förångaren värms upp av omgivningen och detta gör att köldmediet inuti förångas.

2. Tryckhöjande delen – Högt tryck

Denna del består av en kompressor. Det uppvärmda köldmediet komprimeras och tryckhöjningen gör att både temperaturen och dess
kondenseringspunkt stiger kraftigt.

3. Värmeavgivande delen – Högt tryck

Denna del av värmepumpen överför värmen till huset och kallas kondensor. Köldmediet passerar genom kondensorn med en väldigt hög
temperatur och kondenseringspunkt. I kondensorn kyls köldmediet ner av husets värmesystem (t.ex. element, golvslingor), vilket leder
till att köldmediet kondenserar.

4. Trycksänkande delen – Lågt tryck

Denna del består av en expansionsanordning.
Det flytande köldmediet expanderas och trycksänkningen gör att både temperaturen och dess kokpunkt sjunker kraftigt.