Karlsson Klimat AB
hem
hem

Att mäta värmebehov

Att kontrollera sitt eget värmebehov är inte alltför besvärligt. Särskilt om man har elvärme är det enkelt. Gör så här:

Passa på när familjen skall vara borta några dagar och när det är mindre än +5 grader ute, t ex vid en semestervecka under vintern.
Stäng av kyl och frys och alla andra elektriska apparater, även varmvattenberedaren!


Läs av elmätaren! Ta reda på utetemperaturen och hur den varierat under de dygn allt är avstängt och huset står tomt!
Läs av elmätaren igen vid hemkomsten!

Beräkna nu utemedeltemperaturen under den gångna mätperioden. Beräkna förbrukad el som skillnaden mellan de två avläsningarna i kWh.
Lägg till 3 nollor så har du energin i Wh. Beräkna ditt hus specifika värmebehov genom att dividera elförbrukningen (Wh)
med (20 - medelutetemp) (vi antar att du låtit huset hålla 20 grader perioden). Resultatet är specifika förbrukningen i W/K.

Ta nu detta tal och dela med det antalet timmar ni var bortrest och du får ett värde på hur mycket energi ditt hem förbrukar
för varje grad kallare det blir, W/K.

Man kan lämpligen jämföra resultatet med kraven på ett nybyggt småhus på 120 m2, där normalt specifika behovet skall vara 100 W/K (inkl ventilation).

Har ditt hus ett avsevärt högre specifikt behov utan att vara mycket större finns all anledning att undersöka vilka energisparmöjligheter som finns.